سری جدید بسته ی آموزشی هوشمند فسفر

با توجه به اینکه آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سراسر کشور در سال 95 از محتوای دروس پایه ششم طرح شده است و همچنین تغییرات کتب درسی سال ششم ابتدایی ،مرکز آموزشهای هوشمند بسیج در سال تحصیلی پیش رو بسته ی آموزشی هوشمند فسفر را طبق محتوا و سطح سوالات آخرین آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تغییر داده و بهینه تر کرده است.دانش آموزان، اولیا،دبیران و مدیران مدارس می توانند از ابتدای مهرماه سری جدید بسته های آموزشی هوشمند فسفر را از طریق نمایندگی های مرکز آموزشهای هوشمند بسیج دانش آموزی مستقر در حوزه های بسیج دانش آموزی شهرها و مناطق آموزش و پرورش،سایت بسیج هوشمند و یا تماس با شماره های مرکز آموزشهای هوشمند کشور تهیه نمایید.