ارتباط با ما

در ساعات کاری
تماس با واحد پشتیبانی مرکز آموزش های هوشمند بسیج به شماره02188535308(داخلی 1).

خارج از ساعات کاری
ارسال عدد 0 به سامانه پیامکی واحد پشتیبانی3000258803
یا
تکمیل فرم زیر.

ارسال پیام

*