موفیقت در آزمون های ورودی مدارس


مرکز آموزش های هوشمند بسیج دانش آموزی سری بسته ها آموزشی هوشمند فسفر را به هدف موفقیت در آزمون های ورودی مدارس تیز هوشان و بسته های آموزشی هوشمند نیترو را به هدف موفقیت در آزمون های ورودی مدارس نمونه دولتی، شاهد و آزمون های چهار گزینه ای تولید کرده است دانش آموزانی که قصد شرکت در این آزمون ها را دارند می توانند با خیالی آسوده طبق برنامه ریزی هوشمند و محتوای کامل و جذاب این بسته ها موفقیت خود را تضمین کنند.